OnderwijsSchoolgids

1 Organisatie

2 Onderwijsvisie
2.1 Onze visie op onderwijs
2.2 Het Dr. Nassau College locatie Norg

3 Onderwijs
3.1 Opleidingen
3.2 Lessentabellen
3.3 De eerste twee jaar
3.4 Toetsen
3.5 Huiswerk
3.6 Steunlessen
3.7 Opleidingen
3.8 Toelating
3.9 Bevorderen, switchen of zittenblijven
3.10 Examenresultaten

4 Communicatie
4.1 Communicatie met leerlingen
4.2 Communicatie met ouders

5 Leerlingbegeleiding
5.1 Mentor
5.2 Decaan
5.3 Coördinator leerlingenzaken
5.4 Vertrouwenspersoon
5.5 Ondersteuningscoördinator
5.6 Jeugdgezondheidszorg
5.7 Extra begeleiding

6 Activiteiten
6.1 Excursies en schoolreizen
6.2 Culturele en kunstzinnige vorming
6.3 Sportieve evenementen
6.4 Maatschappelijke stage

7 Financiën
7.1 Schoolkosten
7.2 Vrijwillige ouderbijdrage
7.3 Vrijwillige contributie oudervereniging

8 Wegwijzer
8.1 Absent
8.2 Faciliteiten
8.3 Calamiteiten
8.4 Openingstijden
8.5 Lestijden
8.6 Schoolvakanties
8.7 Regels en afspraken
8.8 Inspraakorganen
8.9 Kwaliteitszorg
8.10 Klachtenregeling

9 Contactgegevens
9.1 Medewerkers
9.2 Adressen en telefoonnummers