OnderwijsSchoolgids

1.Organisatie

2.Onderwijsvisie
2.1 Onze visie op onderwijs
2.2 Het Dr. Nassau College locatie Norg

3.Onderwijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.1 Gepersonaliseerd Onderwijs
3.2 Opleidingen
3.3 Lessentabellen
3.4 Beoordelingen en toetsen
3.5 Theetijd
3.6 Opleidingen
3.7 Toelating
3.8 Bevorderen, switchen of zittenblijven
3.9 Examenresultaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.10 Leerplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.11 Vroegtijdige schoolverlaters (VSV)

4. Communicatie
4.1 Communicatie met leerlingen
4.2 Communicatie met ouders

5. Leerlingbegeleiding
5.1 Mentor
5.2 Decaan
5.3 Coördinator leerlingenzaken
5.4 Contactpersoon
5.5 Ondersteuningscoördinator
5.6 Jeugdgezondheidszorg
5.7 Extra begeleiding

6. Activiteiten
6.1 Excursies en schoolreizen
6.2 Culturele en kunstzinnige vorming
6.3 Sportieve evenementen
6.4 Maatschappelijke stage

7. Financiën
7.1 Schoolkosten
7.2 Schoolkosten categorie I - gratis lesmateriaal
7.3 Schoolkosten categorie II - zelf te kopen materiaal

7.4 Schoolkosten categorie III - vrijwillige ouderbijdrage

7.5 Kindpakket

8. Wegwijzer
8.1 Anwezigheid en verzuim
8.2 Faciliteiten
8.3 Calamiteiten
8.4 Openingstijden
8.5 Lestijden
8.6 Schoolvakanties
8.7 Regels en afspraken
8.8 Inspraakorganen
8.9 Kwaliteitszorg
8.10 Klachtenregeling

8.11 Privacy

9. Contactgegevens
9.1 Medewerkers
9.2 Adressen en telefoonnummers