OnderwijsOnderzoek en Onderneem

Het Dr. Nassau College in Norg is een ondernemende school. Veel lessen en activiteiten vinden buiten de school plaats. Je bent dus vaak op pad voor bijvoorbeeld veldwerk, bronnenonderzoek, museumbezoek, het afnemen van interviews en excursies. Zo ontwikkel je belangrijke vaardigheden en kun je nieuwe kennis toepassen in praktijksituaties. Je zult merken dat leren hierdoor leuker wordt. Wij nodigen de omgeving, zoals regionale kunstenaars, bedrijven en instellingen graag uit op onze school, want ook van hen kun je veel leren.

Onderzoek en Onderneem
Gedurende de eerste drie leerjaren volg je het vak O&O (Onderzoek en Onderneem). Tijdens deze O&O uren ga je aan de slag met uiteenlopende opdrachten. Door een verscheidenheid aan projecten te doen, ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Technasium
Op het Technasium doe je onderzoek en maak je ontwerpen op de meest uiteenlopende gebieden. Door deze manier van werken leer je goed samenwerken, presenteren en organiseren.

Kunst & cultuur
Op verschillende momenten in het jaar organiseren we kunst- en cultuurdagen, waar je in verschillende workshops je talenten kunt ontdekken.

Sport
Sport neemt een belangrijke plaats in op onze school. Naast de wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding organiseert het Dr. Nassau College sportdagen en -toernooien. We organiseren ieder jaar een badminton- en voetbaltoernooi, en er wordt fanatiek geschaatst. In Norg organiseren we bovendien ieder jaar een atletieksportdag en hebben we een bijzondere samenwerking met sportverenigingen in Norg. Je volgt sportworkshops bij die verenigingen en komt op die manier in aanraking met verschillende sporten zoals tennis, boksen, volleybal en fitness.

Midden in de samenleving
We werken nauw samen met verschillende instellingen en bedrijven in de omgeving van Norg. Door samen te werken met deze partijen leer je wat er zoal speelt in de nabije omgeving. Onze leerlingen verzorgen ieder jaar de openingsact van de Worteldagen. Door middel van de maatschappelijke stage verrichten de leerlingen veel dankbaar werk voor verenigingen en instellingen. Op deze manier leren we van de samenleving en dragen we ons steentje bij.