OnderwijsGepersonaliseerd Onderwijs

Wij geloven dat jij uniek bent en daarom hebben wij ons onderwijs afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoeften. Omdat iedereen zich op een eigen manier ontwikkelt, kun je bij ons gepersonaliseerd leren. Geïnspireerd door het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan bieden we je de kans je eigen leerroute te bepalen. Dit betekent dat je uitgedaagd en gestimuleerd wordt bij vakken waar je goed in bent. Als het nodig is om aan bepaalde vakken meer aandacht te besteden, krijg je hiervoor extra begeleiding en tijd.

Vanaf begin 2020 zijn wij Partnerschool van Kunskapsskolan. Dit betekent dat wij werken volgens het onderwijs-, kwaliteiteits- en organisatiemodel van Kunskapsskolan. Voor meer informatie klikt u hier.

Coaching en talentontwikkeling

Bij ons op school krijg je een persoonlijke coach. Met hem/haar heb je wekelijks een persoonlijk coachgesprek om je voortgang te bespreken, jouw nieuwe leer-en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen en de leerroute te bepalen die aansluit bij deze doelen. Je krijgt tijd en ruimte om activiteiten te volgen, waarvoor je belangstelling hebt. Zo bieden wij bijvoorbeeld dansen, Spaans, filosofie, etcetera aan. Je wordt hierin begeleid, zodat je je talenten goed kunt ontwikkelen. 

Binnen het gepersonaliseerd onderwijs op het Dr. Nassau College, sta jij centraal. We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dit houdt in dat je eigenaar wordt van je eigen leerproces. Samen met je coach bepaal je je leerroute. Het instroomadvies van je basisschool is het basisniveau. Alles is erop gericht om dit niveau te behalen en als het mogelijk is enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten. 

De 21e eeuwse vaardigheden

In onze veranderende wereld heb je ook extra vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Op het Dr. Nassau College ontwikkel je sociale, culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken. Deze vaardigheden zijn terug te vinden in het onderwijsmodel en worden besproken tijdens de coachgesprekken. 

Talentbegeleiding

Iedereen is ergens echt goed in, iedereen heeft wel een talent. De één is goed in sport, de ander is sociaal vaardig of heeft bijvoorbeeld interesse in andere culturen. Onze school zet samen met de talentcoaches in op het herkennen, erkennen en stimuleren van jouw talent.

Zijn, kunnen, weten en willen

Deze vier werkwoorden geven het belang van goede coaching weer. Leren vanuit persoonlijke doelen kan alleen met goede coaching. Je hebt wekelijks een gesprek van 15 minuten met je coach. De coaching richt zich op resultaat met betrekking tot jouw leerdoelen en jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen die jullie samen hebben geformuleerd. De weg van coaching gaat via 'zijn' (waar sta ik nu) naar 'willen' (waar wil ik heen?) via 'kunnen' en 'weten' (hoe kom ik daar en welke leerstrategieën ga ik gebruiken?).

Rooster

Het rooster maakt het voor jou mogelijk om jouw persoonlijke doelen te realiseren. We starten elke dag met een gezamenlijke bijeenkomst (basegroup). Naast de normale lessen bieden wij leeractiviteiten aan die aansluiten bij verschillende leerstrategieën. Zodoende kun je onderwijs volgen dat bij jou past. 

Structuur

Elke dag verloopt volgens een bepaalde structuur. Doordat er elke dag gezamenlijk gestart wordt in een basegroup en jij op een vast moment in de week jouw doelen bespreekt met de coach, weet je wat er wanneer van jou verwacht wordt. 

Logboek

Elke leerling ontvangt een logboek. Dit logboek is een houvast gedurende het schooljaar. Het is daarbij de manier om goed overzicht te krijgen van je eigen leerproces en de leerdoelen. Ook al raak je steeds meer gewend aan digitale leermiddelen, een papieren versie om mee te nemen blijft fijn. 

Het Learning Portal

Het Learning Portal is één van de bouwstenen van gepersonaliseerd leren. Het is een leeromgeving waar jij de benodigde leermiddelen en kennis kan vinden om je persoonlijke leerdoelen te behalen. Het portal is 24/7 beschikbaar voor jou en jouw ouders. Je vindt hierop het gehele lesprogramma en voorziet in een enorme verscheidenheid in keuzes, waardoor je gepersonaliseerd kunt leren.

In het portal is ook het leerlingvolgsysteem opgenomen. Hierin vinden jij en je ouders alle informatie over jouw leerproces zoals je persoonlijke doelen, strategieën, voortgang en cijfers.