Schoolgids9 Contactgegevens

9.1 Medewerkers

De contactgegevens van de medewerkers vindt u op de wie is wie pagina. Klik voor deze pagina hier.

9.2 Adressen en telefoonnummers

Locatie Norg

Schoolstraat 1
9331 AV NORG

tel (0592) 67 57 50
e- mail norg@dr.nassaucollege.nl

  • Schoolleider: dhr. R. Gerding
  • Directeur regiovestigingen: mevr. A. Mulder
  • Coördinator leerlingenzaken: mevr. T. Stoppels
  • Ondersteuningscoördinator: mevr. I. van der Linden
  • Administratie: dhr. P. Thijs, mevr. S. Smit en mevr. M. de Vries
  • ICT: dhr. R. Goené
  • Decaan: dhr. R. Smoorenburg

Postadres

Postbus 186
9400 AD ASSEN

Bedrijfsbureau

Industrieweg 3, ASSEN
tel (0592) 333 160
fax (0592) 333 110
internet www .dr.nassaucollege.nl

• Voorzitter College van Bestuur: dhr. M. Klaverkamp
• Secretariaat CvB: mevr. J.J.L. Hatzmann

Een overzicht van de overige staffunctionarissen is te vinden op onze website.

Ouderpanel Norg
norg@dr.nassaucollege.nl

Inspectie van het onderwijs

 

tel (0800) 8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl
e-mail info@owinsp.nl
vertrouwensinspecteur tel (0900) 111 3 111
 
Klachtencommissie
Postbus 186
9400 AD Assen
Voorzitter: dhr. J. de Vroome
Contactpersoon klachtenregeling: mevr. S. Smit
 
Jeugdarts
GGD Drenthe, centrum voor jeugd en gezin
tel (0592) 30 63 17 op w erkdagen tussen 8.00 13.00 uur
e-mail jgz@ggddrenthe.nl
 
Vertrouwenspersoon
Dhr. J. Wibbens
e-mail jan@hetvtb.nl