Actueel Welkom!

Welkom!

Op dinsdag 10 november 2020 organiseren wij een doemiddag voor leerlingen en een online informatieavond voor ouders.

Programma doemiddag op dinsdag 10 november 2020:

De doemiddag vindt plaats op het Dr. Nassau College, Schoolstraat 1 in Norg.

13.30 uur                      Aanvang

15.30 uur                      Einde

Tijdens deze doemiddag nemen we de op dat moment geldende richtlijnen/maatregelen van het RIVM in acht.

Programma voor de informatieavond op dinsdag 10 november 2020:

De informatieavond vindt online plaats. Wilt u hiervoor uw emailadres aan ons doorgeven, zodat wij u een link kunnen sturen om online aan de bijeenkomst deel te nemen?

19.25 uur                      opstartmoment

19.30 uur                      1e informatieronde - algemene presentatie

20.00 uur                      2e informatieronde - naar keuze

20.30 uur                      3e informatieronde - naar keuze

Tijdens deze avond verzorgen wij de volgende voorlichtingen:

  • Algemene presentatie Dr. Nassau College Norg over gepersonaliseerd onderwijs
  • In gesprek met leerlingen en coaches, wat zijn hun ervaringen met gepersonaliseerd leren
  • Coaching, uitleg over het systeem van coaching
  • Het lesprogramma, leeractiviteiten, de verschillende manieren van leren
  • Begeleiding voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (b.v. dyslexie, dyscalculie en sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Begeleiding bij hoogbegaafdheid

U kunt zich telefonisch (0592- 675750) of per mail aanmelden: norg@dr.nassaucollege.nl

Graag vernemen wij uw opgave voor 9 november 2020.